Maes, Eric

Biographie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communications scientifiques

Auteur
Le développement d’une base de données historique intégrée pour l’étude de la récidive et des carrières criminelles.  (28-06-2024) Rapport de recherche
IIHA It Is Happening Again: Digital criminal justice archives as building blocks for the study of recidivism  (28-06-2024) Rapport de recherche
SIDIS-Griffie databank  (06-06-2024) Rapport de recherche
Vers un moniteur belge de la récidive : jalons pour le développement d’un prototype basé sur le Casier judiciaire central  (06-06-2024) Rapport de recherche
La base de données du casier judiciaire central  (06-06-2024) Rapport de recherche
Available statistical data and research on flight risk in pre-trial (detention) proceedings  (16-05-2024) Rapport de recherche
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Article dans revue
« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »  (20-01-2023) Article dans revue
jsjv#20 janvier 2023  (10-01-2023) jsjv (fr)
Constructing a graph-based Integrated Historical Database (IHD) to study Recidivism and Criminal Careers  (23-12-2022) Présentation orale
Perspectives on national reconviction statistics in Belgium  (24-09-2022) Présentation orale
La récidive, Formation des aumôniers de prison francophones  (22-03-2022) Présentation orale
jsjv#18 décembre 2021  (14-12-2021) jsjv (fr)
Un guide pratique pour l'implémentation de projets en prison pour les détenus consommateurs de drogues  (10-11-2021) Rapport de recherche
Comparer des taux de récidive : la fausse bonne idée ?   (04-10-2021) Article dans revue
Comparer des taux de récidive : la fausse bonne idée ?   (04-10-2021) Article dans revue
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-09-2021) Rapport de recherche
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Article dans revue
Etat des lieux des travaux criminologiques sur la récidive en Belgique  (10-05-2021) Article dans revue
Terugblikken naar de toekomst? Ontwikkelingen in besluitvorming omtrent uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven?   (02-05-2021) Article dans revue

Pages

Promoteur
Améliorer l'évaluation judiciaire du risque de fuite  (16-05-2024) Rapport de recherche
Bevordering van de gerechtelijke beoordeling van het vluchtgevaar (FLIGHTRISK)  (16-05-2024) Rapport de recherche
Improving judicial assessment of flight risk (FLICHTRISK)  (16-05-2024) Rapport de recherche
SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)  (22-06-2017) Présentation du projet de recherche
Des auteurs de faits de moeurs à l’entrée et à la sortie de la criminalité: récidive, trajectoires criminelles et désistance  (22-06-2017) Présentation du projet de recherche
Prévention sociale de la criminalité. Une évaluation des initiatives pour la reduction de la délinquance liée aux drogues  (31-01-2017) Rapport de recherche
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio  (01-03-2016) Présentation du projet de recherche
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Rapport de recherche
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Rapport de recherche
La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (10-05-2015) Rapport de recherche
Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis  (01-04-2013) Article dans revue
Analyse van werkprocessen van de Directie Detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la Direction Gestion de la détention   (28-02-2013) Rapport de recherche
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis  (26-01-2012) Rapport de recherche
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Rapport de recherche

Projecten:

Chercheur
Flightrisk (01-07-2022 - 30-04-2024)
Le calcul de la peine et l’exécution des peines (10-04-2020)
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio (01-01-2016 - 31-12-2017)
Promoteur
Internement (01-01-2024 - 31-12-2024)
Flightrisk (01-07-2022 - 30-04-2024)
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (01-01-2021 - 30-09-2021)
Le calcul de la peine et l’exécution des peines (10-04-2020)
Recovery in Prison. Evaluation pilot projects “Substance abuse treatment for persons in detention” (RECO-PRIS)  (01-01-2019 - 31-08-2020)
Digitalisation in Prison (Digitalisering in detentie) - DiP (03-01-2018 - 28-09-2020)
Strafuitvoering (01-05-2017 - 30-04-2018)
La prévention sociale de la délinquance liée aux drogues (SOCPREV) (01-05-2016 - 31-01-2018)
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio (01-01-2016 - 31-12-2017)
Des auteurs de faits de moeurs à l’entrée et à la sortie de la criminalité: récidive, trajectoires criminelles et désistance (15-12-2015 - 15-03-2018)
PROSPER – PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points (01-06-2015 - 31-10-2016)
« Stoppen of doorgaan ? » : het eerste nationale onderzoek naar recidive in België / « Désister ou persister ? » : la première étude nationale sur la récidive en Belgique (01-06-2013 - 31-05-2015)
Recherche relative aux activités des tribunaux d’application des peines, en particulier la mise en œuvre de la libération conditionnelle (01-03-2013)
Analyse van werkprocessen van de directie detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la direction gestion de la détention  (01-03-2012 - 28-02-2013)
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis (01-07-2011 - 31-12-2011)
Toepassing en evoluties van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden / Mise en œuvre et évolution de la détention préventive et de la libération sous conditions (01-06-2010)