MAES, Eric

Biographie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communications scientifiques

Auteur
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges   (12-01-2019) Article dans revue
Vergelijkend rapport. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Rapport de recherche
Comparative Report. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Rapport de recherche
Rapport comparatif. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Rapport de recherche
Recommandations. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (10-12-2017) Rapport de recherche
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 2nd Belgian National Report on Expert Interviews  (01-11-2017) Rapport de recherche
Samenvatting – Résumé & Country briefs. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (01-11-2017) Rapport de recherche
Quo vadis? Dilemma’s rond alternatieven voor voorlopige hechtenis  (05-10-2017) Article dans revue
Actualités autour des alternatives à la détention préventive  (01-06-2017) Chapitre de livre
’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium  (01-06-2017) Chapitre de livre
A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900  (01-03-2017) Article dans revue
Pre-trial detention in Belgium: prison overcrowding, individual rights and the protection of society, Presentation 18th World Congress of Criminology – ‘Urbanization, Globalization, Development & Crime: Opportunities & Challenges of the XXI Century’  (18-12-2016) Présentation orale
Recidivism after release from prison in offenders with problems of alcohol- and/or drug use  (16-12-2016) Présentation orale
De gevangenissen barsten uit hun voegen, want de alternatieven doen het nog steeds niet?  (20-11-2016) Article dans revue
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Présentation orale
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Rapport de recherche
Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)  (31-10-2016) Chapitre de livre
Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives  (10-10-2016) Chapitre de livre
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Rapport de recherche
Quelles réformes pour endiguer la détention préventive ?  (01-10-2016) Chapitre de livre

Pages

Promoteur
Des auteurs de faits de moeurs à l’entrée et à la sortie de la criminalité: récidive, trajectoires criminelles et désistance  (22-06-2017) Présentation du projet de recherche
SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)  (22-06-2017) Présentation du projet de recherche
Prévention sociale de la criminalité. Un évaluation des initiatives pour la reduction de la délinquance liée aux drogues  (31-01-2017) Rapport de recherche
Process and outcome study of prisonbased registration points  (31-10-2016) Rapport de recherche
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio  (01-03-2016) Présentation du projet de recherche
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Rapport de recherche
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Rapport de recherche
Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis  (01-04-2013) Article dans revue
Analyse van werkprocessen van de Directie Detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la Direction Gestion de la détention   (28-02-2013) Rapport de recherche
Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis  (26-01-2012) Rapport de recherche
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Rapport de recherche

Projecten:

Chercheur
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio (01-01-2016 - 31-12-2017)