« Stoppen of doorgaan ? » : het eerste nationale onderzoek naar recidive in België / « Désister ou persister ? » : la première étude nationale sur la récidive en Belgique

01-juin-2013 - 31-mai-2015

In dit onderzoek wordt op basis van een data-extractie van het Centraal Strafregister de recidive nagegaan. Recidive wordt hier gedefinieerd als een nieuwe veroordeling (of gerechtelijke uitspraak) na een eerste veroordeling. Voor alle personen met een veroordeling in 1995 wordt minstens tot en met 2010 en wanneer mogelijk tot en met oktober 2013 bekeken hoe vaak zij na 1995 opnieuw veroordeeld zijn, hoe snel na hun veroordeling in 1995, na welke feiten,…