Maes, Eric

Biographie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communications scientifiques

Auteur
Le traitement de la « dangerosité » en Belgique : internement et mise à la disposition du gouvernement  (01-12-2011) Article dans revue
Chronique de criminologie. La libération conditionnelle sous le régime des tribunaux de l’application des peines. Bilan et enjeux émergeants d’une première année de fonctionnement (2007)  (01-11-2011) Article dans revue
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Article dans revue
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Article dans revue
La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat  (01-01-2011) Livre
Hoe punitief is België?   (21-11-2010) Livre
De nieuwe wet op de voorlopige hechtenis… 20 jaar na datum  (10-11-2010) Article dans revue
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (02-10-2010) Article dans revue
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (10-09-2010) Article dans revue
Over de productie van statistische tijdsreeksen met betrekking tot de bedrijvigheid binnen de strafrechtsbedeling  (03-09-2010) Chapitre de livre
Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken  (01-09-2010) Chapitre de livre
Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)  (01-09-2010) Chapitre de livre
Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)  (01-09-2010) Chapitre de livre
Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek  (03-03-2010) Livre
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Article dans revue
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Rapport de recherche
Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen  (10-02-2007) Article dans revue
Garantir l’usage exceptionnel de la détention préventive: du seuil de peine à une liste d’infractions comme critère de gravité ?  (10-01-2007) Article dans revue
Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen / Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive   (30-12-2005) Rapport de recherche
Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf/Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome  (30-10-2005) Rapport de recherche

Pages

Projecten: