Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis

01-Juil-2011 - 31-déc-2011

In dit onderzoek is op basis van een data-extractie uit de penitentiaire databank SIDIS-Griffie nagegaan hoeveel veroordeelden na hun vrijlating opnieuw in de gevangenis terecht komen, na hoeveel tijd in vrijheid, hoe vaak ze terug in de gevangenis belanden, hoe lang,… De wederopsluiting is onderzocht voor veroordeelden vrijgelaten in 2003, 2004 en 2005, met een follow-up tot 8 augustus 2012