Publications par auteur

cherchez sur nom
AMRANI, Lamya
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Rapport de recherche
BOLIVAR, Daniela
Implementing a better response to victims’ needs  (30-12-2012) Rapport de recherche
Victims and restorative justice : a comparison across participating countries, in Victims and Restorative Justice : An empirical study of the needs, experience, and positions of the victim within restorative justice practices  (30-12-2013) Publication externe
BURSSENS, Dieter
Uit de school geklapt: een 9 voor effectiviteit, maar een 5 voor gelijkheid. Onderwijs in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-10-2006) Chapitre de livre
Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school  (01-09-2006) Article dans revue
Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader van de wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, databank van de justitiehuizen  (01-01-2011) Rapport de recherche
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Rapport de recherche
Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme  (01-01-2012) Chapitre de livre
Evaluation of Crime Prevention: Escaping the Tunnel Vision on Effectiveness  (27-07-2016) Article dans revue
La détention préventive sous (sans) conditions. Débat entre les acteurs de l'instruction judiciaire  (01-01-2011) Chapitre de livre
Radicale vragen bij de aanpak van radicalisering  (04-10-2016) Présentation orale
Bemiddeling in strafzaken in België. Een blik op een gediversifieerde praktijk  (01-01-2014) Article dans revue
jsjv#18 décembre 2021  (14-12-2021) jsjv (fr)
Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school  (10-09-2006) Article dans revue
La médiation pénale: à la lumière de la banque de données des maisons de justice  (01-01-2013) Article dans revue
Evaluation issues in crime prevention  (10-10-2014) Contribution à un congrès
Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire  (01-09-2005) Article dans revue
Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument  (01-09-2003) Article dans revue
Preventie van geweld. Harde werkers gevraagd, geen harde roepers  (01-09-2010) Article dans revue
Preventie gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie  (10-02-2003) Livre

Pages