Publications par auteur

cherchez sur nom
AMRANI, Lamya
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Rapport de recherche
BOLIVAR, Daniela
Victims and restorative justice : a comparison across participating countries, in Victims and Restorative Justice : An empirical study of the needs, experience, and positions of the victim within restorative justice practices  (30-12-2013) Publication externe
Implementing a better response to victims’ needs  (30-12-2012) Rapport de recherche
BURSSENS, Dieter
Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context  (10-09-2008) Article dans revue
Status Report Belgium. Training Programmes in Crime Prevention in Belgium  (10-09-2008) Chapitre de livre
Preventie gespiegeld. Preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid  (01-09-2003) Article dans revue
Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling  (01-01-2012) Article dans revue
Opvoedingsondersteuning  (10-09-2006) Article dans revue
Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie  (10-09-2007) Chapitre de livre
De voorlopige hechtenis in België. Synthese van bestaand empirisch onderzoek  (01-01-2012) Article dans revue
Hergo op school. Een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school  (01-09-2005) Article dans revue
Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school  (10-09-2006) Chapitre de livre
Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint  (01-01-2012) Chapitre de livre
De mist klaart stilaan op ...  (01-09-2003) Article dans revue
Besluit. Terugkijken naar de toekomst  (10-04-2006) Chapitre de livre
Ik heb het nog zo gezegd. Op de grens van predictieonderzoek en preventie  (01-01-2011) Chapitre de livre
Wenselijke preventie stap voor stap  (10-02-2007) Livre
JSJV #09 NOVEMBRE 2016  (23-11-2016) jsjv (fr)
Preventie in balans. Handvatten voor proportionele preventie  (01-01-2014) Chapitre de livre
Wenselijke algemene preventie  (10-02-2007) Chapitre de livre

Pages