Analyse van werkprocessen van de directie detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la direction gestion de la détention

01-Mar-2012 - 28-fév-2013

Dit onderzoek behandelt de besluitvorming bij de bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten waarover de uitvoerende macht beslist, te weten de occasionele en periodieke uitgaansvergunning en het penitentiair verlof. Het onderzoek gaat in op adviezen van gevangenisdirecteurs en beslissingen van de directie detentiebeheer binnen de centrale administratie van het gevangeniswezen, met onder meer de vraag waarom in een belangrijk aantal gevallen directieadviezen en beslissingen van de directie detentiebeheer uit elkaar lopen.