Maes, Eric

Biographie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communications scientifiques

Auteur
De gevangenissen barsten uit hun voegen, want de alternatieven doen het nog steeds niet?  (20-11-2016) Article dans revue
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Présentation orale
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Rapport de recherche
Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)  (31-10-2016) Chapitre de livre
Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives  (10-10-2016) Chapitre de livre
Quelles réformes pour endiguer la détention préventive ?  (01-10-2016) Chapitre de livre
DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Rapport de recherche
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Rapport de recherche
Staan we als burger positief tegenover voorwaardelijk straffen, en werkt het ook echt?  (01-09-2016) Article dans revue
Observations and reflections on Electronic Monitoring: The case of Belgium  (01-06-2016) Chapitre de livre
Les premiers chiffres nationaux de la récidive sur la base du casier judiciaire central  (01-06-2016) Article dans revue
Observations and reflections on Electronic Monitoring: The case of Belgium  (01-06-2016) Chapitre de livre
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio  (01-03-2016) Présentation du projet de recherche
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Rapport de recherche
Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives  (04-12-2015) Présentation orale
Les prisons craquent de toutes leurs jointures  (01-10-2015) Article dans revue
Decision-making on pre-trial detention in Belgium  (03-09-2015) Présentation orale
Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken  (01-09-2015) Chapitre de livre
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België  (01-09-2015) Article dans revue
Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie  (01-09-2015) Chapitre de livre

Pages

Projecten: