MAES, Eric

Biographie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communications scientifiques

Auteur
Woord vooraf  (19-12-2014) Chapitre de livre
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot’?  (01-12-2014) Chapitre de livre
Voor even naar buiten. Over de (stilaan vergeten?) ontstaansgeschiedenis van uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (19-10-2014) Chapitre de livre
De gevangenisbevolking en de situatie in gevangenschap: een penale en maatschappelijke contextualisering   (14-10-2014) Présentation orale
Predictors of the use and length of pre-trial detention in Belgium  (12-09-2014) Présentation orale
Deciding on parole: five years of release decision-making by the Belgian Sentence Implementation Courts  (11-09-2014) Présentation orale
Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek   (01-09-2014) Livre
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling  (03-04-2014) Présentation orale
Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf  (03-04-2014) Livre
Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?  (10-03-2014) Article dans revue
De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis  (10-03-2014) Article dans revue
La réglementation en matière d’octroi de congés pénitentiaires et de permissions de sortie depuis la loi relative au statut juridique externe du 17 mai 2006   (01-01-2014) Chapitre de livre
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Article dans revue
Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium  (10-05-2013) Article dans revue
Country survey. Crime, Criminal Justice and Criminology in Belgium  (28-02-2013) Article dans revue
Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf  (23-01-2013) Avis
De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België  (08-11-2012) Chapitre de livre
Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek   (08-11-2012) Livre
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Article dans revue
Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis  (15-10-2012) Avis

Pages

Projecten: