Maes, Eric

Biographie: 

Eric Maes (°Leut, 1968) studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic., 1993) en promoveerde in 2008 aan dezelfde universiteit als doctor in de criminologische wetenschappen. Zijn doctoraatsproefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen’ (Maklu, 2009). Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke en bestuurs- of adviesorganen, waaronder de Vlaamse Vereniging voor Criminologie en de vzw Panopticon. Voor het gelijknamige tijdschrift Panopticon participeert hij aan de deelredacties ‘Penologie en Victimologie’ en ‘Criminografie en Methodologie’. Vroeger was hij onder meer werkzaam als stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (later Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Penologie & Victimologie aan de KU Leuven. Hij was ook actief als plaatsvervangend assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Gent, Brussel en Antwerpen, en als plaatsvervangend assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen. Sedert 1999 werkt hij bij het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Zijn onderzoeksactiviteiten en publicaties situeren zich voornamelijk binnen het domein van de toemeting en uitvoering van straffen en (alternatieve) maatregelen.

​Communications scientifiques

Auteur
Country survey. Crime, Criminal Justice and Criminology in Belgium  (28-02-2013) Article dans revue
Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf  (23-01-2013) Avis
Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek   (08-11-2012) Livre
De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België  (08-11-2012) Chapitre de livre
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Article dans revue
Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis  (15-10-2012) Avis
Retourner en prison après en être sorti. Quand on est jeune, y retourne-t-on plus, plus vite et/ou plus souvent ?  (01-10-2012) Article dans revue
De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering  (10-09-2012) Article dans revue
The treatment of “dangerousness” in Belgium: internment and placing at the government’s disposal  (16-07-2012) Article dans revue
Après la prison, combien y retournent-ils ?   (20-06-2012) Article dans revue
Terug achter de tralies. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-05-2012) Article dans revue
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Article dans revue
Meten, weten, … en verbeteren?  (25-04-2012) Article dans revue
Retour en prison. Les premiers chiffres nationaux sur la réincarcération après libération  (20-04-2012) Article dans revue
Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten  (10-04-2012) Article dans revue
Inleiding Federale Overheidsdienst Justitie  (01-01-2012) Chapitre de livre
From Prison Sentence to Deprivation of Liberty. A Brief History of Two Centuries of Legal Regulation of the Belgian Prison Regime (1795-2006)  (01-01-2012) Article dans revue
A la recherche de mesures juridiques susceptibles de réduire la détention préventive  (29-12-2011) Chapitre de livre
Exercice de mise en perspective des possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive   (29-12-2011) Chapitre de livre
Caractéristiques des personnes placées sous mandat d'arrêt et/ou en liberté sous conditions  (29-12-2011) Chapitre de livre

Pages

Projecten: