Publications par auteur

cherchez sur nom
BURSSENS, Dieter
Opvoedingsondersteuning  (10-09-2006) Article dans revue
Hergo op school. Een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school  (01-09-2005) Article dans revue
Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint  (01-01-2012) Chapitre de livre
De mist klaart stilaan op ...  (01-09-2003) Article dans revue
Ik heb het nog zo gezegd. Op de grens van predictieonderzoek en preventie  (01-01-2011) Chapitre de livre
Wenselijke preventie stap voor stap  (10-02-2007) Livre
Preventie in balans. Handvatten voor proportionele preventie  (01-01-2014) Chapitre de livre
Wenselijke algemene preventie  (10-02-2007) Chapitre de livre
Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat  (10-09-2014) Livre
Youth, Crime and Human Rights  (10-02-2007) Chapitre de livre
Valkuilen van een evidence-based criminaliteitsbeleid  (10-09-2008) Article dans revue
Over daders, slachtoffers, preventie en aanpak. Jeugddelinquentie in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-09-2006) Chapitre de livre
Preventie van geweld op school  (01-09-2009) Article dans revue
Uit de school geklapt: een 9 voor effectiviteit, maar een 5 voor gelijkheid. Onderwijs in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-10-2006) Chapitre de livre
Mission Accomplished. Resultaat boeken met preventie  (10-09-2008) Article dans revue
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Rapport de recherche
Een bumper voor botsingen in de buurt. Reflecties bij een buurtgericht preventieproject  (01-09-2008) Article dans revue
La médiation pénale. Note de recherche dans le cadre de l'exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice  (01-01-2011) Rapport de recherche
Evaluation of Crime Prevention: Escaping the Tunnel Vision on Effectiveness  (27-07-2016) Article dans revue
Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?  (01-09-2007) Article dans revue

Pages