Publications par auteur

cherchez sur nom
MAES, Eric
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België  (01-09-2015) Article dans revue
Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek   (01-09-2014) Livre
Effectmeting van enkele mogelijke wetswijzigingen op het vlak van de voorlopige hechtenis/Simulations de l’impact de quelques modifications législatives en matière de détention préventive  (06-09-2001) Article dans revue, Rapport de recherche
Elektronisch toezicht en voorlopige hechtenis: een stand van zaken na vijf jaar ervaring en een blik over de landsgrenzen   (10-09-2019) Article dans revue
Recidivism after release from prison in offenders with problems of alcohol- and/or drug use  (16-12-2016) Présentation orale
Voor even naar buiten. Over de (stilaan vergeten?) ontstaansgeschiedenis van uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (19-10-2014) Chapitre de livre
A la recherche de mesures juridiques susceptibles de réduire la détention préventive  (29-12-2011) Chapitre de livre
Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers  (01-06-2020) Article dans revue
Decision-making on pre-trial detention in Belgium  (03-09-2015) Présentation orale
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Article dans revue
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Article dans revue
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Article dans revue
Comparer des taux de récidive : la fausse bonne idée ?   (04-10-2021) Article dans revue
De gevangenisbevolking en de situatie in gevangenschap: een penale en maatschappelijke contextualisering   (14-10-2014) Présentation orale
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (02-10-2010) Article dans revue
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Article dans revue
Un guide pratique pour l'implémentation de projets en prison pour les détenus consommateurs de drogues  (10-11-2021) Rapport de recherche
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling  (03-04-2014) Présentation orale
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Article dans revue
De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België  (08-11-2012) Chapitre de livre

Pages