Publications par auteur

cherchez sur nom
BURSSENS, Dieter
Evaluation of Crime Prevention: Escaping the Tunnel Vision on Effectiveness  (27-07-2016) Article dans revue
Hoe evident is evidencebased beleid?  (01-09-2007) Article dans revue
Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen  (01-01-2012) Chapitre de livre
Radicale vragen bij de aanpak van radicalisering  (04-10-2016) Présentation orale
jsjv#18 décembre 2021  (14-12-2021) jsjv (fr)
Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school  (10-09-2006) Article dans revue
Penal mediation in Belgium  (01-01-2012) Contribution à un congrès
Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire  (01-09-2005) Article dans revue
Voorlopige hechtenis (z)onder voorwaarden. Onderzoekers en actoren in debat  (01-01-2011) Chapitre de livre
Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument  (01-09-2003) Article dans revue
Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk  (01-01-2014) Livre
Preventie gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie  (10-02-2003) Livre
Evidencebased werken. Praktische tips voor de preventiepraktijk  (01-01-2014) Chapitre de livre
Projectmatig werken aan wenselijke preventie  (10-02-2007) Chapitre de livre
La médiation pénale et ses chances de réussite, du point de vue des assistants de justice  (20-09-2014) Chapitre de livre
Chantraine, Gilles
Intelligence and Radicalization in French Prisons: Sociological analysis Bottom up  (10-02-2021) Article dans revue
Surveillance, Radicalization and Prison change Self-Analysis of an Ethnographic Survey Under Tension  (16-09-2021) Article dans revue
Performing the enemy? No-risk logic and the assessment of prisoners in “radicalization assessment units” in French prisons   (10-03-2020) Article dans revue
Surveillance, Radicalization and Prison change Self-Analysis of an Ethnographic Survey Under Tension  (16-09-2021) Article dans revue
‘Risques’ et ‘radicalisation’ : critiques savantes et professionnelles d’un outil d’évaluation criminologique   (10-04-2020) Article dans revue

Pages