Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument

Article dans revue
1 septembre, 2003

in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2003, afl. 4, 109-126.