Publications par auteur

cherchez sur nom
MAES, Eric
From Prison Sentence to Deprivation of Liberty. A Brief History of Two Centuries of Legal Regulation of the Belgian Prison Regime (1795-2006)  (01-01-2012) Article dans revue
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Article dans revue
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges   (12-01-2019) Article dans revue
Staan we als burger positief tegenover voorwaardelijk straffen, en werkt het ook echt?  (01-09-2016) Article dans revue
Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf  (03-04-2014) Livre
Retour en prison. Les premiers chiffres nationaux sur la réincarcération après libération  (20-04-2012) Article dans revue
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges  (03-06-2018) Présentation orale
Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie  (01-09-2015) Chapitre de livre
Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen  (10-02-2007) Article dans revue
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Article dans revue
Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen / Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive   (30-12-2005) Rapport de recherche
Elektronisch toezicht en voorlopige hechtenis: een stand van zaken na vijf jaar ervaring en een blik over de landsgrenzen   (10-09-2019) Article dans revue
Pre-trial Detention and Alternatives in Belgium: Standards, Practices and Research  (01-12-2019) Chapitre de livre
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Article dans revue
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot’?  (01-12-2014) Chapitre de livre
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Rapport de recherche
Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers  (01-06-2020) Article dans revue
A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900  (01-03-2017) Article dans revue
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Présentation orale
Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?  (10-03-2014) Article dans revue

Pages