Publications par auteur

cherchez sur nom
MAES, Eric
From Prison Sentence to Deprivation of Liberty. A Brief History of Two Centuries of Legal Regulation of the Belgian Prison Regime (1795-2006)  (01-01-2012) Article dans revue
Staan we als burger positief tegenover voorwaardelijk straffen, en werkt het ook echt?  (01-09-2016) Article dans revue
Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf  (03-04-2014) Livre
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Article dans revue
Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie  (01-09-2015) Chapitre de livre
Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen  (10-02-2007) Article dans revue
Retour en prison. Les premiers chiffres nationaux sur la réincarcération après libération  (20-04-2012) Article dans revue
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Article dans revue
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Article dans revue
Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen / Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive   (30-12-2005) Rapport de recherche
A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900  (01-03-2017) Article dans revue
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot’?  (01-12-2014) Chapitre de livre
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Rapport de recherche
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Présentation orale
Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?  (10-03-2014) Article dans revue
Exercice de mise en perspective des possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive   (29-12-2011) Chapitre de livre
MAHIEU, Valentine
La réforme de la loi sur la protection de la jeunesse de 2006 : consécration d’une approche restauratrice ? Analyse des travaux parlementaires et du discours d’acteurs de terrain   (30-06-2012) Article dans revue
Les décisions des juges de la jeunesse en matière de faits qualifiés infraction  (30-10-2013) Article dans revue
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Contribution à un congrès
"Les 'petites mains' des coulisses des palais de justice et des commissariats de police"  (02-12-2016) Présentation orale

Pages