Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school

Chapitre de livre
10 septembre, 2006

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.71-99), Leuven, LannooCampus, 2006.