Publications par auteur

cherchez sur nom
Burssens, Dieter
Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit  (01-09-2007) Chapitre de livre
Preventie van geweld. Harde werkers gevraagd, geen harde roepers  (01-09-2010) Article dans revue
Over mogen, moeten, willen en kunnen werken. Werk in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-02-2006) Chapitre de livre
Algemene preventie: concepten, kaders en wenselijke preventie  (10-09-2008) Article dans revue
Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek  (20-10-2004) Chapitre de livre
Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context  (10-09-2008) Article dans revue
Les effets indirects de la prévention. Une analyse approfondie des coûts et des bénéfices afin d’éviter les mesures disproportionnées  (01-09-2016) Article dans revue
Status Report Belgium. Training Programmes in Crime Prevention in Belgium  (10-09-2008) Chapitre de livre
Advances in Crime Prevention Evaluation: Developing a Fully Fledged Cost-Benefit Analysis  (18-11-2016) Présentation orale
Preventie gespiegeld. Preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid  (01-09-2003) Article dans revue
Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling  (01-01-2012) Article dans revue
Predictors of the use and length of pre-trial detention in Belgium  (12-09-2014) Présentation orale
Opvoedingsondersteuning  (10-09-2006) Article dans revue
De voorlopige hechtenis in België. Synthese van bestaand empirisch onderzoek  (01-01-2012) Article dans revue
Hergo op school. Een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school  (01-09-2005) Article dans revue
Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint  (01-01-2012) Chapitre de livre
De mist klaart stilaan op ...  (01-09-2003) Article dans revue
Ik heb het nog zo gezegd. Op de grens van predictieonderzoek en preventie  (01-01-2011) Chapitre de livre
Preventie in balans. Handvatten voor proportionele preventie  (01-01-2014) Chapitre de livre
Wenselijke preventie stap voor stap  (10-02-2007) Livre

Pages