Publications par auteur

cherchez sur nom
BURSSENS, Dieter
Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen  (01-01-2012) Chapitre de livre
Radicale vragen bij de aanpak van radicalisering  (04-10-2016) Présentation orale
Hoe evident is evidencebased beleid?  (01-09-2007) Article dans revue
Penal mediation in Belgium  (01-01-2012) Contribution à un congrès
Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school  (10-09-2006) Article dans revue
Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire  (01-09-2005) Article dans revue
Voorlopige hechtenis (z)onder voorwaarden. Onderzoekers en actoren in debat  (01-01-2011) Chapitre de livre
Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument  (01-09-2003) Article dans revue
Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk  (01-01-2014) Livre
Preventie gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie  (10-02-2003) Livre
Evidencebased werken. Praktische tips voor de preventiepraktijk  (01-01-2014) Chapitre de livre
Projectmatig werken aan wenselijke preventie  (10-02-2007) Chapitre de livre
La médiation pénale et ses chances de réussite, du point de vue des assistants de justice  (20-09-2014) Chapitre de livre
Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie  (10-09-2007) Chapitre de livre
Onderzoek in de Jeugdbescherming en de Bijzondere Jeugdzorg  (01-09-2008) Article dans revue
Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school  (10-09-2006) Chapitre de livre
Losse preventieflodders in de kinderopvang  (01-09-2009) Article dans revue
Besluit. Terugkijken naar de toekomst  (10-04-2006) Chapitre de livre
Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext  (10-09-2008) Article dans revue
JSJV #09 NOVEMBRE 2016  (23-11-2016) jsjv (fr)

Pages