Publications par auteur

cherchez sur nom
BURSSENS, Dieter
Preventie van geweld op school  (01-09-2009) Article dans revue
Preventie in balans. Handvatten voor proportionele preventie  (01-01-2014) Chapitre de livre
Uit de school geklapt: een 9 voor effectiviteit, maar een 5 voor gelijkheid. Onderwijs in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-10-2006) Chapitre de livre
Mission Accomplished. Resultaat boeken met preventie  (10-09-2008) Article dans revue
Een bumper voor botsingen in de buurt. Reflecties bij een buurtgericht preventieproject  (01-09-2008) Article dans revue
Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat  (10-09-2014) Livre
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Rapport de recherche
Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?  (01-09-2007) Article dans revue
Evaluation of Crime Prevention: Escaping the Tunnel Vision on Effectiveness  (27-07-2016) Article dans revue
Hoe evident is evidencebased beleid?  (01-09-2007) Article dans revue
Radicale vragen bij de aanpak van radicalisering  (04-10-2016) Présentation orale
jsjv#18 décembre 2021  (14-12-2021) jsjv (fr)
Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school  (10-09-2006) Article dans revue
Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire  (01-09-2005) Article dans revue
Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument  (01-09-2003) Article dans revue
La médiation pénale. Note de recherche dans le cadre de l'exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice  (01-01-2011) Rapport de recherche
Preventie gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie  (10-02-2003) Livre
Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen  (01-01-2012) Chapitre de livre
Projectmatig werken aan wenselijke preventie  (10-02-2007) Chapitre de livre
Penal mediation in Belgium  (01-01-2012) Contribution à un congrès

Pages