Publications par auteur

cherchez sur nom
GOEDSEELS, Eef
De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états  (10-09-2005) Article dans revue
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk  (14-09-2016) Présentation orale
Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten  (01-02-2016) Article dans revue
Emanciperende criminologie  (01-01-2012) Chapitre de livre
Youth justice models in theory and practice   (04-09-2013) Contribution à un congrès
Recherche relative à l’exploitation scientifique des données disponibles en matière de protection de la jeunesse et de délinquance juvénile  (30-07-2007) Rapport de recherche
De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht  (24-11-2016) Présentation orale
Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse  (01-09-2016) Article dans revue
Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?  (01-03-2016) Article dans revue
Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters  (30-12-2013) Article dans revue
Jeugddelinquentie gemeten en geteld  (25-09-2012) Chapitre de livre
Visies (modellen) over de aanpak van jeugddelinquentie: van theorie naar een uitgewerkt voorstel  (02-07-2013) Présentation orale
La statistique "nouvelle" des parquets de la jeunesse: regards croisés autour d'une première analyse  (30-09-2008) Livre
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (03-03-2016) Présentation orale
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?  (01-10-2016) Article dans revue
Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod  (28-12-2012) Chapitre de livre
GOOSSENS, Franky
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Article dans revue
Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf/Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome  (30-10-2005) Rapport de recherche
GROENEN, Ann
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Rapport de recherche
HELLEMAN, Annelies
Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires  (30-12-2011) Rapport de recherche

Pages