Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?

Article dans revue
10 mars, 2014

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 32 (2014), nr. 141 (januari-februari-maart), 25-29.

Axe de recherche: