Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme

Article dans revue
27 décembre, 2013

Maes, E., Mine, B., De Man, C. & Van Brakel, R.

Adalet Dergisi [Justice Journal], 2013, nr. 45, 36-62 [vertaald naar het Turks door İbrahim Usta en Burhan Alici].