De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering

Article dans revue
10 septembre, 2012

Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 30 (2012), nr. 135 (juli-augustus-september), 12-22.