Chapitre de livre

From mobility to its ideology: when mobility becomes an imperative

Chapitre de livre

in The Mobilities Paradigm: Discourses and Ideologies, édité par Marcel Endres, Katharina Manderscheid, et Christophe Mincke, 11‑33. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.

Mots clés: Idéologie mobilitaire, Mobilité

Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken

Chapitre de livre

in Recidivist als medeburger, van Vliet, J. (ed.), 2015, Amsterdam, Uitgeverij SWP, 93-108.

Mots clés: Banque de données, Exécution des peines et mesures, Prison, Récidive, Surveillance électronique

Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie

Chapitre de livre

in Malcontenten van de moderniteit, Het politiek misdrijf en de bescherming van de politieke structuren in België (1831-2015), Delbecke, B. & Debaenst, B. (ed.), Gent, Academia Press, 2015, 85...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Prison, Régime pénitentiaire

Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives

Chapitre de livre

 in L. Aubert (Ed.). Détention préventive: comment sans sortir? (Collection ‘Galets rouges’) (pp. 59-89). Bruxelles: Bruylant [ISBN 978-2-8027-5374-2], 2016.

Observations and reflections on Electronic Monitoring: The case of Belgium

Chapitre de livre

in Prisons of the Future. Final report Prisons of the Future,, The Hague (Netherlands), Dutch Custodial Institutions Agency, June 2016, pp. 41-53

Observations and reflections on Electronic Monitoring: The case of Belgium

Chapitre de livre

in Prisons of the Future. Final report Prisons of the Future,, The Hague (Netherlands), Dutch Custodial Institutions Agency, June 2016, pp. 41-53

Les perceptions des acteurs concerné environ le fonctionnement des points centraux de contact (Chapitre 4)/ De percepties van de betrokkenen rond de werking van de aanmeldingspunten (chapiter 4)

Chapitre de livre

In S. Vandevelde, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, B. Mine, E. Maes, L. Deckers, L. De Clercq, E. Cole & Lloyd, Ch. (Ed.). Process and Outcome Study of Prison-based Registration points (...

Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)

Chapitre de livre

 

In S. Vandevelde, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, B. Mine, E. Maes, L. Deckers, L. De Clercq, E. Cole & Lloyd, Ch. (Ed.). Process and Outcome Study of Prison-based...

Mots clés: Banque de données, Criminographie, Drogues, Prison, Récidive, Statistiques

Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken

Chapitre de livre

in Hoe punitief is België? [verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2], Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 43-83...

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Over de productie van statistische tijdsreeksen met betrekking tot de bedrijvigheid binnen de strafrechtsbedeling

Chapitre de livre

in Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen. Congresboek/Politique criminelle. Mise en œuvre de la politique: évolutions et défis. Livre de congrès, Raes, A., Thomaes, S.,...

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)

Chapitre de livre

in Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek [reeks Panopticon Libri, nr. 3), Pauwels, L., De Keulenaer, S., Deltenre, S., Deschamps, L., Elffers, H.,...

Mots clés: Banque de données, Criminographie, Détention préventive, Enquête judiciaire, Libération sous conditions

Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek

Chapitre de livre

in VAN DAELE, D., & VAN WELZENIS, I. (Eds.), Actuele thema's uit het strafrecht en de criminologie (pp.103-121), Leuven, Universitaire Pers, 2004.

Mots clés: Délinquance juvénile, Prévention

Besluit. Terugkijken naar de toekomst

Chapitre de livre

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.101-124), Leuven, LannooCampus, 2006.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation

Uit de school geklapt: een 9 voor effectiviteit, maar een 5 voor gelijkheid. Onderwijs in het jeugdonderzoek 2000-2005

Chapitre de livre

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.73-107), Leuven, LannooCampus, 2006.

Mots clés: Statistiques

Over mogen, moeten, willen en kunnen werken. Werk in het jeugdonderzoek 2000-2005

Chapitre de livre

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.109-130), Leuven, LannooCampus, 2006

Mots clés: Statistiques

Pages

Souscrire à Chapitre de livre