Over mogen, moeten, willen en kunnen werken. Werk in het jeugdonderzoek 2000-2005

Chapitre de livre
10 février, 2006

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.109-130), Leuven, LannooCampus, 2006

Mots clés: 
Axe de recherche: