Chapitre de livre

Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school

Chapitre de livre

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.71-99), Leuven, LannooCampus, 2006.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation

Over daders, slachtoffers, preventie en aanpak. Jeugddelinquentie in het jeugdonderzoek 2000-2005

Chapitre de livre

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.253-271), Leuven, LannooCampus, 2006.

Mots clés: Délinquance juvénile

Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit

Chapitre de livre

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.131-145), Leuven, LannooCampus, 2007.

Mots clés: Statistiques

Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie

Chapitre de livre

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.217-248), Leuven, LannooCampus, 2007.

Mots clés: Chiffres de la délinquance juvénile, Délinquance juvénile, Statistiques

Youth, Crime and Human Rights

Chapitre de livre

in S. Parmentier & E. Weitekamp (Eds.), Crime and Human Rights. Sociology of Crime, Law and Deviance, Volume 9 (pp. 73-91), Oxford: Elsevier

Mots clés: Délinquance juvénile, Droits de l'enfant, Ethique

Andere ondersteunende kaders voor preventie

Chapitre de livre

in Goris Peter, Burssens Dieter, Melis Bie, Vettenburg Nicole (Eds.) 'Wenselijke preventie stap voor stap', Antwerpen, Garant, 2007, 81-99

Mots clés: Prévention

Projectmatig werken aan wenselijke preventie

Chapitre de livre

in Goris Peter, Burssens Dieter, Melis Bie, Vettenburg Nicole (Eds.) 'Wenselijke preventie stap voor stap', Antwerpen, Garant, 2007, 61-80.

Mots clés: Prévention

Wenselijke algemene preventie

Chapitre de livre

in Goris Peter, Burssens Dieter, Melis Bie, Vettenburg Nicole (Eds.) 'Wenselijke preventie stap voor stap', Antwerpen, Garant, 2007, 35-59.

Mots clés: Prévention

Van preventie gesproken

Chapitre de livre

 in Goris Peter, Burssens Dieter, Melis Bie, Vettenburg Nicole (Eds.) 'Wenselijke preventie stap voor stap', Antwerpen, Garant, 2007, 11-34.

Mots clés: Prévention

Status Report Belgium. Training Programmes in Crime Prevention in Belgium

Chapitre de livre

in M. Coester, E. Marks & A. Meyer (Eds). Qualification in Crime Prevention. Status Report from various European Countries (pp.111-113), Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg.

...

Mots clés: Prévention

Een storm rond het jeugdrecht, windstil rond preventie

Chapitre de livre

in W. Bruggeman, E. De Wree, J. Goethals, P. Ponsaers, P. van Calster, T. Vander Beken & G. Vermeulen (Eds.) Van pionier tot onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon (pp.483-490), Antwerpen: Maklu...

Mots clés: Délinquance juvénile, Prévention, Protection de la jeunesse

Et la victime dans tout ça ?

Chapitre de livre

in C. Beckers, D. Burssens, A. Jonckheere & A. Vauthier (Eds.), Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat (pp.117-123), Antwerpen: Maklu.

Mots clés: Maisons de justice, Médiation, Médiation pénale, Mesures alternatives, SIPAR

Voor even naar buiten. Over de (stilaan vergeten?) ontstaansgeschiedenis van uitgaansvergunning en penitentiair verlof

Chapitre de livre

in Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier/Permissions de sortie et congé pénitentiaire. La porte entrouverte, Mine, B. & Robert, L. (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu...

Mots clés: Congé pénitentiaire, Exécution des peines et mesures, Prison, Régime pénitentiaire

Woord vooraf

Chapitre de livre

in Exit gevangenis? Werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf [reeks Panopticon Libri, nr. 6], Beyens, K., Daems, T...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Libération conditionelle, Prison, Surveillance électronique, Tribunal d'application des peines

Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot’?

Chapitre de livre

in Exit gevangenis? Werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf [reeks Panopticon Libri, nr. 6], Beyens, K., Daems, T...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Libération conditionelle, Prison, Surveillance électronique, Tribunal d'application des peines

Pages

Souscrire à Chapitre de livre