Fixation de la peine

Les prisons craquent de toutes leurs jointures

Article dans revue

in La Revue Nouvelle, 70 (2015), nr. 6 (dossier ‘La prison. Encore et toujours ?’), 25-31.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Prison, Surveillance électronique

Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken

Chapitre de livre

in Hoe punitief is België? [verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2], Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 43-83...

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Hoe punitief is België?

Livre

in (verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 224 p.

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Over de productie van statistische tijdsreeksen met betrekking tot de bedrijvigheid binnen de strafrechtsbedeling

Chapitre de livre

in Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen. Congresboek/Politique criminelle. Mise en œuvre de la politique: évolutions et défis. Livre de congrès, Raes, A., Thomaes, S.,...

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen

Article dans revue

in Sancties, Tijdschrift over straffen en maatregelen, 2010, afl. 2, 56-79.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Surveillance électronique

Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek

Livre

in [reeks Panopticon Libri, nr. 3), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 162 p.

 

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?

Article dans revue

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 32 (2014), nr. 141 (januari-februari-maart), 25-29.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Prison, Surveillance électronique

À qui profitent les barèmes en usage dans l’administration de la justice pénale ?

Chapitre de livre

in Sayn, I. (éd.), Le droit mis en barèmes ?, Dalloz, Coll. Thèmes et Commentaires, 99-113.

Mots clés: ADN, Calcul de la peine, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Maisons de justice, Management, Outils d'aide à la décision

Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf

Avis

Advies. Wetsvoorstel doc. 53 K 1042/001

Nota voor de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, NICC, 23 januari 2013 (hoorzitting), 7p.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Politique criminelle, Population carcérale, Surveillance électronique
Souscrire à Fixation de la peine