Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie

Chapitre de livre
1 septembre, 2015

in Malcontenten van de moderniteit, Het politiek misdrijf en de bescherming van de politieke structuren in België (1831-2015), Delbecke, B. & Debaenst, B. (ed.), Gent, Academia Press, 2015, 85-119.

 

Axe de recherche: