Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek

Chapitre de livre
20 octobre, 2004

in VAN DAELE, D., & VAN WELZENIS, I. (Eds.), Actuele thema's uit het strafrecht en de criminologie (pp.103-121), Leuven, Universitaire Pers, 2004.