Exécution des peines et mesures

The treatment of “dangerousness” in Belgium: internment and placing at the government’s disposal

Article dans revue

Mary, Ph., Kaminski, D., Maes, E., Vanhamme, F., 
Champ pénal/Penal Field, Rubrique ‘Congrès et séminaires’ – Séminaire du GERN “Longues peines et peines indéfinies. Punir la...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Internement, Prison

De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering

Article dans revue

Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 30 (2012), nr. 135 (juli-augustus-september), 12-22.

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Exécution des peines et mesures, Libération conditionelle, Prison, Statistiques, Tribunal d'application des peines

Inleiding Federale Overheidsdienst Justitie

Chapitre de livre

Inleiding in Handboek Forensisch Welzijnswerk. Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk - ROOSE, R., VANER LAENEN, F., AERTSEN, I., VAN GARSSE, L., (ed.), Gent, Academia Press, 2012, 121-...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Politique criminelle, Prison

Vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis: gebruik en duur van de maatregel

Article dans revue

Panopticon, 2012, 33(1), pp.85-90

Mots clés: Banque de données, Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Libération sous conditions, Mesures alternatives, SIPAR

Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis

Avis

Schriftelijk advies. Nota voor de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, NICC, 15 oktober 2012, 10 p.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Justitieassistenten worstelen met SIPAR. Een kijk op het management van de justitiehuizen

Article dans revue

Panopticon, 2012, 33(1), pp.179-182

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Informatisation, Maisons de justice, Management, SIPAR

De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België

Chapitre de livre

in Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek [reeks Panopticon Libri, nr. 5], Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2012, 145-176.

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Exécution des peines et mesures, Libération conditionelle, Prison, Statistiques, Tribunal d'application des peines

Informatica en (para)justitieel werk. De invloed van SIPAR op het (para)justitieel werk in justitiehuizen. En vice versa

Article dans revue

Fatik, 2012, pp. 5-9

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Informatisation, Maisons de justice, Management, SIPAR

Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf

Avis

Advies. Wetsvoorstel doc. 53 K 1042/001

Nota voor de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, NICC, 23 januari 2013 (hoorzitting), 7p.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Politique criminelle, Population carcérale, Surveillance électronique

Country survey. Crime, Criminal Justice and Criminology in Belgium

Article dans revue

European Journal of Criminology, 10 (2013), nr. 2, 237-254.

Mots clés: Application des peines, Exécution des peines et mesures, Politique criminelle, Population carcérale

Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme

Article dans revue

Maes, E., Mine, B., De Man, C. & Van Brakel, R.

Adalet Dergisi [Justice Journal], 2013, nr. 45, 36-62 [vertaald naar het Turks door İbrahim Usta en Burhan Alici].

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis

Article dans revue

Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 34 (2013), nr. 2 (maart-april), 135-142.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium

Article dans revue

The Howard Journal of Criminal Justice, (52) 2013, No. 2 (May), 144-162.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Le traitement de la « dangerosité » en Belgique : internement et mise à la disposition du gouvernement

Article dans revue

Mary, Ph., Kaminski, D., Maes, E., Vanhamme, F., 
Champ pénal, Nouvelle revue internationale de criminologie, 2011, Articles (« Varia »).

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Internement, Prison

Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is

Article dans revue

dans Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen,, 2011, nr. 129, 6-14.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Pages

Souscrire à Exécution des peines et mesures