Justitieassistenten worstelen met SIPAR. Een kijk op het management van de justitiehuizen

Article dans revue
1 janvier, 2012

Panopticon, 2012, 33(1), pp.179-182