ROBERT, Luc

Biographie: 

Luc is doctoraatsstudent aan de KU Leuven en werkt sinds 2010 als onderzoeker aan het NICC. Het afgelopen decennium verrichtte hij voornamelijk onderzoek over penologische onderwerpen (invrijheidstelling van veroordeelden, penitentiaire classificatie, besluitvorming over modaliteiten van strafuitvoering, wederopsluiting van vrijgelaten veroordeelden, recidive).

Axes de recherche:

​Communications scientifiques

Auteur
Des auteurs de faits de moeurs à l’entrée et à la sortie de la criminalité: récidive, trajectoires criminelles et désistance  (22-06-2017) Présentation du projet de recherche
SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)  (22-06-2017) Présentation du projet de recherche
’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium  (01-06-2017) Chapitre de livre
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-12-2016) Présentation orale
Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners  (15-11-2016) Présentation orale
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Présentation orale
Editoriaal. Een derde weg? Oproepen tot differentiatie van jongvolwassenen in de strafrechtspleging  (01-11-2016) Article dans revue
System error. Een pilootarrest over internering in Belgische gevangenissen  (01-10-2016) Article dans revue
Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners  (21-09-2016) Présentation orale
Europe in prisons. An agenda for research  (21-09-2016) Présentation orale
Detentie in Nederland doorgelicht. FATIK sprak met dr. Anja Dirkzwager  (01-09-2016) Article dans revue
Les premiers chiffres nationaux de la récidive sur la base du casier judiciaire central  (01-06-2016) Article dans revue
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België  (01-09-2015) Article dans revue
Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken  (01-09-2015) Chapitre de livre
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Article dans revue
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Article dans revue
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Article dans revue
Meer en beter: onderzoek naar recidive in België  (30-05-2015) Article dans revue
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister  (27-05-2015) Présentation orale
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Rapport de recherche

Pages

Projecten: