ROBERT, Luc

Biographie: 

Luc is doctoraatsstudent aan de KU Leuven en werkt sinds 2010 als onderzoeker aan het NICC. Het afgelopen decennium verrichtte hij voornamelijk onderzoek over penologische onderwerpen (invrijheidstelling van veroordeelden, penitentiaire classificatie, besluitvorming over modaliteiten van strafuitvoering, wederopsluiting van vrijgelaten veroordeelden, recidive).

​Communications scientifiques

Auteur
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Article dans revue
Meer en beter: onderzoek naar recidive in België  (30-05-2015) Article dans revue
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister  (27-05-2015) Présentation orale
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Rapport de recherche
La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (10-05-2015) Rapport de recherche
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Article dans revue
Reactie bij ‘Niet-verblijfsgerechtigde vreemdelingen in de gevangenis  (21-11-2014) Présentation orale
Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (03-11-2014) Article dans revue
Boekbespreking. Wat werkt in Nederland en wat niet? Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies  (01-10-2014) Article dans revue
Geboeid door de enkelband  (10-09-2014) Article dans revue
L’octroi des permissions de sortie et des congés pénitentiaires en Belgique  (18-05-2014) Présentation orale
Het tijdelijk verlaten van de gevangenis in België. Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof voor veroordeelden tot een vrijheidsstraf   (05-05-2014) Article dans revue
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof  (03-04-2014) Présentation orale
Thumbs up or thumbs down? Administrative decision-making on temporary leave from prison in Belgium  (13-03-2014) Présentation orale
Van denkfouten en bias tot skeptische putten. Kanttekeningen bij ons denken over criminaliteit en straf  (10-02-2014) Article dans revue
Classification et régimes dans les prisons belges  (10-02-2014) Article dans revue
Introduction / Inleiding  (01-01-2014) Chapitre de livre
La réglementation en matière d’octroi de congés pénitentiaires et de permissions de sortie depuis la loi relative au statut juridique externe du 17 mai 2006   (01-01-2014) Chapitre de livre
Des avis et des décisions : un contraste éclairant pour un processus décisionnel méconnu   (01-01-2014) Chapitre de livre
Epiloog  (01-01-2014) Chapitre de livre

Pages

Projecten: