Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit

Chapitre de livre
1 septembre, 2007

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.131-145), Leuven, LannooCampus, 2007.

Auteur(s): 
Mots clés: 
Axe de recherche: