Article dans revue

De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering

Article dans revue

Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 30 (2012), nr. 135 (juli-augustus-september), 12-22.

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Exécution des peines et mesures, Libération conditionelle, Prison, Statistiques, Tribunal d'application des peines

Vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis: gebruik en duur van de maatregel

Article dans revue

Panopticon, 2012, 33(1), pp.85-90

Mots clés: Banque de données, Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Libération sous conditions, Mesures alternatives, SIPAR

Justitieassistenten worstelen met SIPAR. Een kijk op het management van de justitiehuizen

Article dans revue

Panopticon, 2012, 33(1), pp.179-182

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Informatisation, Maisons de justice, Management, SIPAR

Informatica en (para)justitieel werk. De invloed van SIPAR op het (para)justitieel werk in justitiehuizen. En vice versa

Article dans revue

Fatik, 2012, pp. 5-9

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Informatisation, Maisons de justice, Management, SIPAR

Country survey. Crime, Criminal Justice and Criminology in Belgium

Article dans revue

European Journal of Criminology, 10 (2013), nr. 2, 237-254.

Mots clés: Application des peines, Exécution des peines et mesures, Politique criminelle, Population carcérale

Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme

Article dans revue

Maes, E., Mine, B., De Man, C. & Van Brakel, R.

Adalet Dergisi [Justice Journal], 2013, nr. 45, 36-62 [vertaald naar het Turks door İbrahim Usta en Burhan Alici].

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis

Article dans revue

Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 34 (2013), nr. 2 (maart-april), 135-142.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium

Article dans revue

The Howard Journal of Criminal Justice, (52) 2013, No. 2 (May), 144-162.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

La technologie ADN dans la justice pénale, une illustration de la recomposition de l’action de la justice par la science, la technique et l’expertise ?

Article dans revue

in Droit et Cultures, Numéro à thème sur « Technologies, Droit et Justice », 61, 2011/1, 131-146.

Mots clés: ADN, Expertise, Science and Technology Studies

Le traitement de la « dangerosité » en Belgique : internement et mise à la disposition du gouvernement

Article dans revue

Mary, Ph., Kaminski, D., Maes, E., Vanhamme, F., 
Champ pénal, Nouvelle revue internationale de criminologie, 2011, Articles (« Varia »).

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Internement, Prison

Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is

Article dans revue

dans Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen,, 2011, nr. 129, 6-14.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Chronique de criminologie. La libération conditionnelle sous le régime des tribunaux de l’application des peines. Bilan et enjeux émergeants d’une première année de fonctionnement (2007)

Article dans revue

Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2011, nr. 11, 929-964.

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Exécution des peines et mesures, Libération conditionelle, Prison, Tribunal d'application des peines

La place de la victime dans le système belge de travail sous mandat

Article dans revue

Lemonne, A., « La place de la victime dans le système belge de travail sous mandat », in Actes du colloque du 2 et 3 décembre 2009, ‘Dix ans de maisons de justice’, Service public...

Une nouvelle philosophie de la Justice

Article dans revue

Lemonne, A., Claes, B., « Une nouvelle philosophie de la Justice », in La Revue Nouvelle, année 66, n°3, mars 2011, pp. 94-104.

Images de la victime dans la politique à l’égard des victimes en Belgique

Article dans revue

Lemonne, A., « Images de la victime dans la politique à l’égard des victimes en Belgique », RDPC, juillet-août 2011, pp. 727- 752.

Pages

Souscrire à Article dans revue