Elektronisch toezicht en voorlopige hechtenis: een stand van zaken na vijf jaar ervaring en een blik over de landsgrenzen

Article dans revue
10 septembre, 2019

in, Fatik, 2019, 163, pp. 5-13