Mesures alternatives

La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat

Livre

coll. BURSSENS D., MINE B., TANGE C.
Gent, Academia Press, 2011, vi + 108p.

 

Mots clés: Banque de données, Détention préventive, Mesures alternatives, Politique criminelle, Population carcérale

Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten

Article dans revue

Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 33 (2012), nr. 2 (maart-april), 110-124.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?

Article dans revue

dans European Journal of Probation, Vol. 4 (2012), No. 2 (May), 3-22.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Inleiding Federale Overheidsdienst Justitie

Chapitre de livre

Inleiding in Handboek Forensisch Welzijnswerk. Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk - ROOSE, R., VANER LAENEN, F., AERTSEN, I., VAN GARSSE, L., (ed.), Gent, Academia Press, 2012, 121-...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Politique criminelle, Prison

Vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis: gebruik en duur van de maatregel

Article dans revue

Panopticon, 2012, 33(1), pp.85-90

Mots clés: Banque de données, Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Libération sous conditions, Mesures alternatives, SIPAR

Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis

Avis

Schriftelijk advies. Nota voor de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, NICC, 15 oktober 2012, 10 p.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf

Avis

Advies. Wetsvoorstel doc. 53 K 1042/001

Nota voor de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, NICC, 23 januari 2013 (hoorzitting), 7p.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Politique criminelle, Population carcérale, Surveillance électronique

Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme

Article dans revue

Maes, E., Mine, B., De Man, C. & Van Brakel, R.

Adalet Dergisi [Justice Journal], 2013, nr. 45, 36-62 [vertaald naar het Turks door İbrahim Usta en Burhan Alici].

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis

Article dans revue

Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 34 (2013), nr. 2 (maart-april), 135-142.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium

Article dans revue

The Howard Journal of Criminal Justice, (52) 2013, No. 2 (May), 144-162.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is

Article dans revue

dans Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen,, 2011, nr. 129, 6-14.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Exercice de mise en perspective des possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive

Chapitre de livre

dans La détention préventive et ses alternatives : chercheurs et acteurs en débat, Gand, Academia Press, pp. 21-34.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

A la recherche de mesures juridiques susceptibles de réduire la détention préventive

Chapitre de livre

dans “La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et orateurs en débat”, Gent, Academia Press, 2011, 1-19.

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Détention préventive, Mesures alternatives, Population carcérale

Les solutions radicales pour limiter la détention préventive

Chapitre de livre

 in D. Vandermeersch, B. Dejemeppe (dir.), Détention préventive : 20 ans après ?, Bruxelles, Larcier, 2011, pp.163-181

Mots clés: Banque de données, Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Libération sous conditions, Mesures alternatives, SIPAR

La liberté sous conditions des présumés innocents : enjeux et usages d’une mesure alternative

Article dans revue

Annales de droit de Louvain, 2011, vol.71, n°1, pp.15-38

 

Mots clés: Banque de données, Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Libération sous conditions, Mesures alternatives, SIPAR

Pages

Souscrire à Mesures alternatives