Délinquance juvénile

Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school

Chapitre de livre

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.71-99), Leuven, LannooCampus, 2006.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation

Over daders, slachtoffers, preventie en aanpak. Jeugddelinquentie in het jeugdonderzoek 2000-2005

Chapitre de livre

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.253-271), Leuven, LannooCampus, 2006.

Mots clés: Délinquance juvénile

Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie

Chapitre de livre

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.217-248), Leuven, LannooCampus, 2007.

Mots clés: Chiffres de la délinquance juvénile, Délinquance juvénile, Statistiques

Youth, Crime and Human Rights

Chapitre de livre

in S. Parmentier & E. Weitekamp (Eds.), Crime and Human Rights. Sociology of Crime, Law and Deviance, Volume 9 (pp. 73-91), Oxford: Elsevier

Mots clés: Délinquance juvénile, Droits de l'enfant, Ethique

Preventie gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie

Livre

in Heverlee, Lannoocampus, 2003, 120p.

Mots clés: Délinquance juvénile, Prévention

Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument

Article dans revue

in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2003, afl. 4, 109-126.

Mots clés: Délinquance juvénile, Prévention

Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire

Article dans revue

in Les Politiques Sociales, 2005, afl. 1 & 2, 70-77.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation

Hergo op school. Een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

Article dans revue

in Welwijs, 2005, afl. 2, 27-32.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation

Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school

Article dans revue

in Agora, 2006, afl. 4, 40-47.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation

Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

Article dans revue

in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2006, afl. 12, 51-65.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation

Restorative Group Conferencing at School: A Constructive Response to Serious Incidents

Article dans revue

in Journal of School Violence, 2006, afl.  2, 5-17.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation

Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?

Article dans revue

in Book review: Eliaerts, C. (Ed.) 'Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit? Prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en interventies", Panopticon, 2007, afl. 2, 85-89.

Mots clés: Délinquance juvénile

Een storm rond het jeugdrecht, windstil rond preventie

Chapitre de livre

in W. Bruggeman, E. De Wree, J. Goethals, P. Ponsaers, P. van Calster, T. Vander Beken & G. Vermeulen (Eds.) Van pionier tot onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon (pp.483-490), Antwerpen: Maklu...

Mots clés: Délinquance juvénile, Prévention, Protection de la jeunesse

Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context

Article dans revue

in Tijdschrift voor Herstelrecht, 8, (2), 7-19.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation, Mesures alternatives

Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext

Article dans revue

in Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2008, afl. 3-4, 176-180.

Mots clés: Délinquance juvénile, Justice réparatrice, Médiation, Mesures alternatives

Pages

Souscrire à Délinquance juvénile