Prison

Process and Outcome Study of Prison-based Registration points

Rapport de recherche

in Federal Research Program on Drugs. Gent/Brussel: UGent/NICC, 31 oktober 2016, 181 p. + bijl. (Eindrapport BELSPO-project PROSPER).

Mots clés: Banque de données, Criminographie, Drogues, Prison, Récidive, Statistiques

L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique

Article dans revue

in Revue Suisse de Criminologie, n°1, 6-12.

Mots clés: Congé pénitentiaire, Permission de sortie, Prison

Sorties et congés comme facteurs protecteurs contre la récidive

Article dans revue

in Revue Suisse de Criminologie, n°1, 3-5.

Mots clés: Congé pénitentiaire, Permission de sortie, Prison

De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis

Article dans revue

in Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk, 2014, nr. 1, 2-46.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Prison, Régime pénitentiaire

Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?

Article dans revue

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 32 (2014), nr. 141 (januari-februari-maart), 25-29.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Prison, Surveillance électronique

Voor even naar buiten. Over de (stilaan vergeten?) ontstaansgeschiedenis van uitgaansvergunning en penitentiair verlof

Chapitre de livre

in Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier/Permissions de sortie et congé pénitentiaire. La porte entrouverte, Mine, B. & Robert, L. (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu...

Mots clés: Congé pénitentiaire, Exécution des peines et mesures, Prison, Régime pénitentiaire

Woord vooraf

Chapitre de livre

in Exit gevangenis? Werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf [reeks Panopticon Libri, nr. 6], Beyens, K., Daems, T...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Libération conditionelle, Prison, Surveillance électronique, Tribunal d'application des peines

Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot’?

Chapitre de livre

in Exit gevangenis? Werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf [reeks Panopticon Libri, nr. 6], Beyens, K., Daems, T...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Libération conditionelle, Prison, Surveillance électronique, Tribunal d'application des peines

Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek

Livre

[reeks Panopticon Libri, nr. 9], Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2014, 204 p.

Mots clés: Criminographie, Prison

Classification et régimes dans les prisons belges

Article dans revue

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 117(2), 169-196.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Prise de décision, Prison, Régime pénitentiaire

Thumbs up or thumbs down? Administrative decision-making on temporary leave from prison in Belgium

Présentation orale

Annual Workshop ESC Working Group on Prison Life & Effects of Imprisonment 13-14 March 2014, Brussel.

Mots clés: Congé pénitentiaire, Exécution des peines et mesures, Permission de sortie, Prise de décision, Prison

Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof

Présentation orale

Presentatie Studiedag Exit gevangenis?, Deelredactie ‘penologie en victimologie’, Panopticon, Gent: 3 april 2014.

 

Mots clés: Congé pénitentiaire, Exécution des peines et mesures, Permission de sortie, Prise de décision, Prison

L’octroi des permissions de sortie et des congés pénitentiaires en Belgique

Présentation orale

Mine, B. & Robert, L. (2014) L’octroi des permissions de sortie et des congés pénitentiaires en Belgique, 14ième colloque de l’AICLF, Liège, 18-20 mai 2014.

 

Mots clés: Congé pénitentiaire, Exécution des peines et mesures, Permission de sortie, Prise de décision, Prison

Reactie bij ‘Niet-verblijfsgerechtigde vreemdelingen in de gevangenis

Présentation orale

Robert, L. (2014) , Centrum voor Politiestudies coproductie in samenwerking met Panopticon Libri, Studienamiddag «Beelden van criminaliteiten » rond nieuwe criminografische ontwikkelingen,...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Prison, Statistiques

Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof

Article dans revue

in Panopticon, Volume 35, n°6, pp.552-555.

Mots clés: Congé pénitentiaire, Permission de sortie, Prison

Pages

Souscrire à Prison