Exécution des peines et mesures

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Présentation orale

Présenté à American Society of Criminology, 72nd annual meeting, New Orleans, 15-19 november 2016.

The results of a research about why some long-term prisoners max out from (a maximum...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fin de peine, Longues peines

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Présentation orale

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21 septembre 2016.

Synthesis of results of a study that zooms in on why some long-term prisoners in a maximum security prison...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fin de peine, Longues peines

Europe in prisons. An agenda for research

Présentation orale

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21-25 september 2016.

In this presentation, an argument is presented to complement existing 'prisons in Europe' research (...

Mots clés: Agenda de recherche, Application des peines, Dimension Européenne, Exécution des peines et mesures

It takes a border to escape

Contribution à un congrès

Carceral Geography Conference, University of Birmingham, 2016.

Although modern prison has evolved over time, it remains commonly defined by its walls and their role of confinement.
...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Géographie, Mobilité, Prison

Immobilisation, relocation and mobility monitoring: on the evolution of the Carceral

Contribution à un congrès

AAG annual meeting, San Francisco (USA), 2016.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Géographie, Idéologie mobilitaire, Mobilité, Prison

A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900

Article dans revue

in Food, Culture & Society, An International Journal of Multidisciplinary Research, 20(1), 77-100.
 
 

Mots clés: Application des peines, Exécution des peines et mesures, Prison, Régime pénitentiaire

Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België

Article dans revue

in Tijdschrift voor Criminologie, 57 (2015), nr. 1, 31-58.

Mots clés: Banque de données, Exécution des peines et mesures, Prison, Récidive, Surveillance électronique

Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles

Article dans revue

in De Juristenkrant, nr. 311 (10 juni 2015), 10.

Mots clés: Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Récidive

Les prisons craquent de toutes leurs jointures

Article dans revue

in La Revue Nouvelle, 70 (2015), nr. 6 (dossier ‘La prison. Encore et toujours ?’), 25-31.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Prison, Surveillance électronique

Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken

Chapitre de livre

in Recidivist als medeburger, van Vliet, J. (ed.), 2015, Amsterdam, Uitgeverij SWP, 93-108.

Mots clés: Banque de données, Exécution des peines et mesures, Prison, Récidive, Surveillance électronique

Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie

Chapitre de livre

in Malcontenten van de moderniteit, Het politiek misdrijf en de bescherming van de politieke structuren in België (1831-2015), Delbecke, B. & Debaenst, B. (ed.), Gent, Academia Press, 2015, 85...

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Prison, Régime pénitentiaire

Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken

Chapitre de livre

in Hoe punitief is België? [verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2], Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 43-83...

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Hoe punitief is België?

Livre

in (verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 224 p.

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Over de productie van statistische tijdsreeksen met betrekking tot de bedrijvigheid binnen de strafrechtsbedeling

Chapitre de livre

in Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen. Congresboek/Politique criminelle. Mise en œuvre de la politique: évolutions et défis. Livre de congrès, Raes, A., Thomaes, S.,...

Mots clés: Application des peines, Banque de données, Criminographie, Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine

Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen

Article dans revue

in Sancties, Tijdschrift over straffen en maatregelen, 2010, afl. 2, 56-79.

Mots clés: Exécution des peines et mesures, Fixation de la peine, Mesures alternatives, Surveillance électronique

Pages

Souscrire à Exécution des peines et mesures