Surveillance électronique

Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis

Article dans revue

Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 34 (2013), nr. 2 (maart-april), 135-142.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium

Article dans revue

The Howard Journal of Criminal Justice, (52) 2013, No. 2 (May), 144-162.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is

Article dans revue

dans Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen,, 2011, nr. 129, 6-14.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Exercice de mise en perspective des possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive

Chapitre de livre

dans La détention préventive et ses alternatives : chercheurs et acteurs en débat, Gand, Academia Press, pp. 21-34.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Le trop-plein de détenus

Article dans revue

dans Politique, revue de débats, 2012, n° 77 (Novembre-Décembre 2012 : ‘Des prisons au bout du rouleau. L’enfermement, miroir de la justice ?’), 28-29, on line 5 november 2012.

Mots clés: Détention préventive, Exécution des peines et mesures, Mesures alternatives, Population carcérale, Surveillance électronique

Pages

Souscrire à Surveillance électronique