Burssens, Dieter

Biographie: 

Dieter Burssens werkt van 2001 tot 2007 als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij doet er onderzoek binnen de domeinen preventie, herstelgericht groepsoverleg en jeugdcriminaliteitscijfers. Na een korte tussenstop als stafmedewerker op het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, herneemt hij het onderzoekswerk in 2009 als onderzoeker aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Daar legt hij zich toe op de thema's bemiddeling in strafzaken, voorlopige hechtenis, en opnieuw preventie.

​Communications scientifiques

Auteur
Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context  (10-09-2008) Article dans revue
Een bumper voor botsingen in de buurt. Reflecties bij een buurtgericht preventieproject  (01-09-2008) Article dans revue
Onderzoek in de Jeugdbescherming en de Bijzondere Jeugdzorg  (01-09-2008) Article dans revue
Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie  (10-09-2007) Chapitre de livre
Hoe evident is evidencebased beleid?  (01-09-2007) Article dans revue
Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?  (01-09-2007) Article dans revue
Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit  (01-09-2007) Chapitre de livre
Projectmatig werken aan wenselijke preventie  (10-02-2007) Chapitre de livre
Andere ondersteunende kaders voor preventie  (10-02-2007) Chapitre de livre
Wenselijke preventie stap voor stap  (10-02-2007) Livre
Youth, Crime and Human Rights  (10-02-2007) Chapitre de livre
Van preventie gesproken  (10-02-2007) Chapitre de livre
Wenselijke algemene preventie  (10-02-2007) Chapitre de livre
Uit de school geklapt: een 9 voor effectiviteit, maar een 5 voor gelijkheid. Onderwijs in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-10-2006) Chapitre de livre
Over daders, slachtoffers, preventie en aanpak. Jeugddelinquentie in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-09-2006) Chapitre de livre
Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school  (10-09-2006) Chapitre de livre
Opvoedingsondersteuning  (10-09-2006) Article dans revue
Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school  (10-09-2006) Article dans revue
Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school  (01-09-2006) Article dans revue
Restorative Group Conferencing at School: A Constructive Response to Serious Incidents  (01-09-2006) Article dans revue

Pages

Projecten: