Burssens, Dieter

Biographie: 

Dieter Burssens werkt van 2001 tot 2007 als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij doet er onderzoek binnen de domeinen preventie, herstelgericht groepsoverleg en jeugdcriminaliteitscijfers. Na een korte tussenstop als stafmedewerker op het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, herneemt hij het onderzoekswerk in 2009 als onderzoeker aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Daar legt hij zich toe op de thema's bemiddeling in strafzaken, voorlopige hechtenis, en opnieuw preventie.

​Communications scientifiques

Auteur
De voorlopige hechtenis in België. Synthese van bestaand empirisch onderzoek  (01-01-2012) Article dans revue
Penal mediation in Belgium  (01-01-2012) Contribution à un congrès
Emanciperende criminologie  (01-01-2012) Chapitre de livre
Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme  (01-01-2012) Chapitre de livre
Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling  (01-01-2012) Article dans revue
Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint  (01-01-2012) Chapitre de livre
Voorlopige hechtenis (z)onder voorwaarden. Onderzoekers en actoren in debat  (01-01-2011) Chapitre de livre
Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader van de wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, databank van de justitiehuizen  (01-01-2011) Rapport de recherche
La détention préventive sous (sans) conditions. Débat entre les acteurs de l'instruction judiciaire  (01-01-2011) Chapitre de livre
La médiation pénale. Note de recherche dans le cadre de l'exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice  (01-01-2011) Rapport de recherche
Ik heb het nog zo gezegd. Op de grens van predictieonderzoek en preventie  (01-01-2011) Chapitre de livre
Preventie van geweld. Harde werkers gevraagd, geen harde roepers  (01-09-2010) Article dans revue
Een storm rond het jeugdrecht, windstil rond preventie  (01-09-2009) Chapitre de livre
Preventie van geweld op school  (01-09-2009) Article dans revue
Losse preventieflodders in de kinderopvang  (01-09-2009) Article dans revue
Algemene preventie: concepten, kaders en wenselijke preventie  (10-09-2008) Article dans revue
Valkuilen van een evidence-based criminaliteitsbeleid  (10-09-2008) Article dans revue
Status Report Belgium. Training Programmes in Crime Prevention in Belgium  (10-09-2008) Chapitre de livre
Mission Accomplished. Resultaat boeken met preventie  (10-09-2008) Article dans revue
Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext  (10-09-2008) Article dans revue

Pages

Projecten: