Van denkfouten en bias tot skeptische putten. Kanttekeningen bij ons denken over criminaliteit en straf

Article dans revue
10 février, 2014

Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 35(1), 1-7.