System error. Een pilootarrest over internering in Belgische gevangenissen

Article dans revue
1 octobre, 2016

in FATIK, no 151 (2016): 3‑4.

Korte duiding van het arrest W.D. v. Belgium van 6 september 2016.
Dit pilootarrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft België twee jaar de tijd om fundamentele hervormingen te voorzien ten aanzien van geïnterneerden.