Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters

Présentation orale
3 mars, 2016

Studiedag « Justitie 2020 », FOD Justitie/NICC, Brussel, 3/3/2016, 2016.