Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling

Article dans revue
1 janvier, 2012

Fatik, 30, (136), 10-20.

Axe de recherche: