Daeninck, Philip

Biographie: 

Philip Daeninck is onderzoeker aan het NICC in het kader van een onderzoek over de voorlopige hechtenis dat loopt van 1 juli 2022 tot 30 april 2023. Hij was reeds onderzoeker aan het NICC rond hetzelfde thema in 2004-2005.

Hij studeerde rechten aan de KULeuven, waar hij vervolgens diverse jaren als wetenschappelijk medewerker en praktijkassistent actief was. Thans is hij nog steeds praktijklector aan de KULeuven.

Sinds 2000 is hij advocaat aan de balie van Limburg. Daarnaast is hij lid van de Commissie Strafrecht van de OVB en publiceert hij geregeld over diverse onderwerpen aangaande straf(proces)recht.

Hij is tevens docent Supralat (Salduz-opleiding) en auteur op de website Jubel.be

​Communications scientifiques

Projecten: